Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych

Zapisy zgodnie z tabelą terminów w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczoną w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Opola Lubelskiego

706-1

Do pobrania:

Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej – dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym

Zapisywanie dzieci oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze

A4-1

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192