Rekrutacja do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że 10 kwietnia 2024r. upływa termin złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

(wzór do pobrania poniżej).

Zapisy zgodnie z tabelą terminów w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczoną w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Opola Lubelskiego

706-1 KL.I-Terminy

Do pobrania:

Zapisywanie dzieci oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192