2016/2017

PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA, CZYLI SUKCESY UCZNIÓW OPOLSKIEJ „DWÓJKI” W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 czternaścioro uczniów Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim zostało wyróżnionych stypendiami Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017”. Należą do nich:

Dawid Kuchta, Dominik Pasierbiewicz, Mateusz Błażejczyk, Miłosz Piechota, Michał Kawecki, Aleksandra Smaga, Aleksandra Stępień, Natalia Strawa, Katarzyna Bielecka, Szymon Kęcik, Jakub Kopyciński, Julia Kosik, Agata Śledzik, Kacper Jeziorski.

Uczniowie ci rozwijali swoje umiejętności w zakresie biologii, matematyki, języka angielskiego oraz informatyki. Opiekę dydaktyczną sprawowali nad nimi: pani Aurelia Kaczor, pani Monika Pietraś – Janoszczyk, pan Grzegorz Wilk, pan Zbigniew Dębicki i pan Mariusz Dobrosz.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim nie tylko odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, ale też udzielają się społecznie . Dawid Kuchta, Jędrzej Batyra i Mateusz Kasiak są członkami Młodzieżowej Rady Gminy Opole Lubelskie.

Poniżej prezentujemy osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

ORGANIZOWANE PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 1. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Jędrzej Batyra– finalista etapu wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Katarzyna Wiśniewska);

Dominik Pasierbiewicz– udział w etapie okręgowym konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Katarzyna Wiśniewska);

Patryk Stolarczyk – udział w etapie okręgowym konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Katarzyna Wiśniewska);

Natalia Strawa – udział w etapie okręgowym konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk);

Michał Kawecki- udział w etapie okręgowym konkursu z języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk).

2. Konkurs matematyczny

Dawid Kuchtaudział w etapie okręgowym konkursu matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pan Grzegorz Wilk);

Dominik Pasierbiewiczudział w etapie okręgowym konkursu matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pan Grzegorz Wilk);

Natalia Strawaudział w etapie okręgowym konkursu matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pan Grzegorz Wilk).

 1. Konkurs fizyczny

Dominik Pasierbiewiczudział w etapie okręgowym konkursu fizycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pan Mirosław Wojdyła).

 1. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

Michał Kawecki- udział w etapie okręgowym konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Magdalena Dobrowolska);

Aleksandra Stępień – udział w etapie okręgowym konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Magdalena Dobrowolska).

 1. Konkurs przedmiotowy z biologii

Natalia Strawa – finalistka etapu wojewódzkiego konkursu biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Aurelia Kaczor);

Miłosz Piechota– udział w etapie okręgowym konkursu biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Aurelia Kaczor);

Krzysztof Godzina – udział w etapie okręgowym konkursu biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Aurelia Kaczor);

Mateusz Błażejczyk– udział w etapie okręgowym konkursu biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Aurelia Kaczor).

 1. Konkurs przedmiotowy z historii

Piotr Kłódka – udział w etapie okręgowym konkursu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Agnieszka Kramek);

Krzysztof Godzina – udział w etapie okręgowym konkursu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Agnieszka Kramek);

Mateusz Błażejczyk– udział w etapie okręgowym konkursu historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (opiekun: pani Agnieszka Kramek).

KONKURSY ARTYSTYCZNE

 1. Konkursy recytatorskie

XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia”

Szymon Kęcik – III miejsce w etapie krajowym XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” (opiekun pani Monika Łyjak);

Dawid Kuchta – wyróżnienie w etapie powiatowym XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Mateusz Błażejczyk – udział w etapie powiatowym XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Katarzyna Bielecka – udział w etapie powiatowym XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” (opiekun pani Monika Łyjak).

XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej

Dawid Kuchta – udział w X Polsko – Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa – finale międzynarodowym XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej i X Konkursu Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie (opiekun pani Renata Kopycińska);

Gabriela Jurak – udział w Turnieju Wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej (opiekun pani Renata Kopycińska).

20 Jesienny Konkurs Recytatorski

Szkoła podstawowa klasy IV – VI

Jan Walencik – udział w Turnieju Wojewódzkim 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Monika Łyjak);

Adrianna Zielonka – wyróżnienie w etapie powiatowym20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Agata Barwińska – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Jakub Kucharczyk – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Agata Wesołowska – Błażejczyk);

Adrianna Strachacka – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Monika Łyjak).

Gimnazjum klasy I – III

Dawid Kuchta – udział w Turnieju Wojewódzkim 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Igor Starek – udział w Turnieju Wojewódzkim 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Gabriela Jurak – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Krzysztof Godzina – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Mateusz Błążejczyk – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Amelia Zagozdon – udział w etapie powiatowym 20. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „QUO VADIS – dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim celu” (opiekun pani Monika Łyjak).

XXXVI Mały Konkurs Recytatorski

Szkoła podstawowa klasy I– III

Bogusz Batyra – wyróżnienie w Turnieju Wojewódzkim XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Adrianna Dębicka – udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Mateusz Goliszek- udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Julia Wrona – udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Elżbieta Wawer)

Anna Madejek -udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Elżbieta Wawer);

Marietta Zielonka- udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Anna Piątek).

Szkoła podstawowa klasy IV – VI

Jan Walencik – wyróżnienie w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Monika Łyjak)

Adrianna Zielonka– udział w etapie powiatowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego (opiekun pani Renata Kopycińska)

 1. Konkursy literackie

Konkurs „Popisz się talentem” organizowany przez wydawnictwo Nowa Era

Kamila Furtak – udział w konkursie literackim dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era (opiekun pani Agata Wesołowska –Błażejczyk)

Międzyszkolny Konkurs „ Co nam przekazują zesłańcy Sybiru?”

Mateusz Kasiak- I miejsce ( w kategorii proza) w Międzyszkolnym Konkursie „ Co nam przekazują zesłańcy Sybiru?” (opiekun pani Agnieszka Kramek);

Kacper Ziętek – III miejsce ( w kategorii poezja) w Międzyszkolnym Konkursie „ Co nam przekazują zesłańcy Sybiru?” (opiekun pani Renata Kopycińska);

Mateusz Błażejczyk – udział( w kategorii poezja) w Międzyszkolnym Konkursie „ Co nam przekazują zesłańcy Sybiru?” (opiekun pani Agata Wesołowska – Blażejczyk).

Konkurs literacki „Kajet” organizowany w ramach Sceny Młodych 2017

Zuzanna Kostka – udział konkursie literackim „Kajet” organizowanym w ramach Sceny Młodych 2017 (opiekun pani Monika Łyjak).

,,Numer alarmowy 112” – konkurs literacki organizowany przez Wojewodę Lubelskiego

Kamila Furtak, Jakub Kucharczyk, Bartłomiej Kuś – udział w konkursie ,,Numer alarmowy 112” organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego (opiekun pani Agata Wesołowska-Błażejczyk)

 1. Konkursy plastyczne

9 edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Klub Jutrzenka w Opolu Lub.

,, Świat bez alkoholu”

Antonina Adamkiewicz – III miejsce w powiatowym etapie konkursu plastycznego „Świat bez alkoholu” (opiekun: pan Cezary Łukasiewicz);

Kacper Resztak – wyróżnieniew powiatowym etapie konkursu plastycznego „Świat bez alkoholu” (opiekun: pan Cezary Łukasiewicz).

,,Mój język, mój region i kultura” – konkurs organizowany przez Komitet Regionów Rady Unii Europejskiej

Pola Gieroń – I miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Mój język, mój region i kultura” organizowanym przez Komitet Regionów Rady UE (opiekun: pani Małgorzata Łukasiewicz);

Bogusz Batyra – II miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Mój język, mój region i kultura” organizowanym przez Komitet Regionów Rady UE (opiekun: pani Małgorzata Łukasiewicz);

Gabriela Czapla III miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym ,,Mój język, mój region i kultura” organizowanym przez Komitet Regionów Rady UE (opiekun: pan Cezary Łukasiewicz).

Segregujesz – zyskujesz” – konkurs realizowany w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Julia Chałas – wyróżnienie w etapie wojewódzkim konkursu „Segregujesz – zyskujesz” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Aleks Płaza – udział w etapie wojewódzkim konkursu „Segregujesz – zyskujesz” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Amelia Bakalarz – udział w etapie wojewódzkim konkursu „Segregujesz – zyskujesz” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Karolina Kotłowska – udział w etapie wojewódzkim konkursu „Segregujesz – zyskujesz” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Dominika Czopek – udział w etapie wojewódzkim konkursu „Segregujesz – zyskujesz” (opiekun pani Aurelia Kaczor).

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowany przez KRUS

Maja Kołodziej – udział w powiatowym etapie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowanego przez KRUS (opiekun pani Agnieszka Czapla);

Gabriela Głodzik – udział w powiatowym etapie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” organizowanego przez KRUS (opiekun pani Agnieszka Czapla)

Diecezjalny Konkurs Multimedialno – Plastyczny ,,Obecność Boga w przyrodzie. Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”

Kamila Furtak – specjalne wyróżnienie w  Diecezjalnym Konkursie Multimedialno – Plastycznym  ,,Obecność Boga w przyrodzie. Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”

Amelia Kucharczyk – wyróżnienie w diecezjalnym konkursie ,,Obecność Boga w przyrodzie. Jan Paweł II – miłośnik gór i przyrody”

(opiekun s. Dominika, Iwona Lis).

,,Numer alarmowy 112” – konkurs plastyczny organizowany przez Wojewodę Lubelskiego

Łukasz Branicki – udział w konkursie ,,Numer alarmowy 112” organizowanym przez Wojewodę Lubelskiego (opiekun pani Elżbieta Wawer).

 1. Konkursy muzyczne

XV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska”

Amelia Bakalarz – I miejsce w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w kategorii soliści 10 – 12 lat (opiekun pan Mariusz Dobrosz);

Wiktoria Wrona wraz z tatą – Piotrem Wroną – I miejsce w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w kategorii rodzin muzykujących;

Karolina Strawa – III miejsce w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w kategorii soliści- dzieci 6 – 9 lat (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Wiktoria Rola – wyróżnienie w Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w kategorii soliści 13 – 15 lat (opiekun pan Mariusz Dobrosz);

Edyta Frydecka, Patrycja Micek, Adrianna Mroczkowska i Anna Wrona – wyróżnienie w Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” w kategorii zespoły gimnazjum i szkoły średnie (opiekun pan Mariusz Dobrosz);

Jakub Błażejczyk – udział w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” (opiekun pani Agnieszka Czapla);

Emilia Skowrońska – udział w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” (opiekun pani Agnieszka Czapla);

Patrycja Adamczyk – udział w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” (opiekun pani Beata Złotucha);

Anna Madejek – udział w XV Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolęda Polska” (opiekun pani Elżbieta Wawer).

Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Amalia Bakalarz – udział w etapie wojewódzkim, I miejsce w etapie powiatowym w kategorii 11 – 13 lat Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun: Mariusz Dobrosz);

Julia Wrona– wyróżnienie w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Elżbieta Wawer);

Julia Kamińska – wyróżnienie w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Jakub Błażejczyk – udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Agnieszka Czapla);

Emilia Skowrońska – udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Agnieszka Czapla);

Patrycja Adamczyk – udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Beata Złotucha);

Martyna Smaga – udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Beata Złotucha);

Klaudia Woś – udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Elżbieta Wawer);

Antonina Maciąg – udział w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz);

Karolina Strawa – udział w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” (opiekun pani Małgorzata Łukasiewicz).

Powiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów

Kat. : uczniowie szkoły podstawowej kl. I – III ( 6 – 9 lat )

Mateusz Goliszek – I miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów;

Karolina Strawa – II miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów;

Julia Wrona – III miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów;

Alicja Bełcik – wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów.

Kat. : uczniowie szkoły podstawowej kl. IV – VI ( 10 – 13 lat )

Wiktoria Wrona — I miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów ;

Dagmara Borowiak – II miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Instrumentalistów.

Inne osiągnięcia w konkursach muzycznych

Amelia Bakalarz – I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej;

Guan Jin XiangII m. w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Carla Czernego;

Wiktoria Wrona – laureatka ogólnopolskich, makroregionalnych oraz wojewódzkich konkursów skrzypcowych.

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Powiśloki”

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ,,Powiśloki” liczy obecnie 56 członków.
W repertuarze najstarszej grupy, są tańce powiślańskie, lubelskie, łowickie, rzeszowskie, polonez, mazur, powiślańskie. Średnia grupa ćwiczy: poleczkę, krakowiaka, tańce lasowiackie, szuroka, miotlarza, polkę galopkę. Grupa obrzędowa pięć układów: taniec z płótnami, taniec z wiankami, taniec z grabiami , ,,Kaszuby”, tańce powiślańskie.

KONKURSY TEMATYCZNE

 1. Konkursy matematyczne

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu MAKS Matematyczny

DominikPasierbiewicz – 886p. III m-ce w kraju, I miejsce w woj. w Ogólnopolskim Konkursie MAKS Matematyczny (opiekun pan Grzegorz Wilk);

DawidKuchta – 660p. 27 m-ce w kraju, 2 m-ce w woj. w Ogólnopolskim Konkursie MAKS Matematyczny (opiekun pan Grzegorz Wilk);

JakubZydorczyk – 469p , 93 m-ce w kraju, 5 m-ce w woj. w Ogólnopolskim Konkursie MAKS Matematyczny (opiekun pan Grzegorz Wilk);

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT

DominikPasierbiewicz – 180 p (86,54%) –bardzo dobry wynik w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT (opiekun pan Grzegorz Wilk).

Dawid Kuchta – 178 p (85,58%) – bardzo dobry wynik w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT (opiekun pan Grzegorz Wilk).

Michał Furtak – 132 p (78,57%) – dobry wynik w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT (opiekun pan Grzegorz Wilk).

Natalia Strawa– 155p (77,5%) – dobry wynik w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT (opiekun pan Grzegorz Wilk);

Piotr Ziętek – 126 p. najlepszy wynik wśród uczniów klas szóstych w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT (opiekun pan Grzegorz Wilk).

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”

Dawid Kuchta –wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” w kategorii Junior(opiekun pan Grzegorz Wilk).

2.Diecezjalny konkurs wiedzy o Nowym Testamencie „Święty Łukasz – kronikarz małego Jezusa”

Krzysztof Godzina– I miejsce (w kategorii gimnazjum ) w diecezjalnym konkursiewiedzy o Nowym Testamencie „Święty Łukasz – kronikarz małego Jezusa” (opiekun pani Anna Walencik);

Łukasz Greguła– II miejsce (w kategorii gimnazjum) w diecezjalnym konkursiewiedzy o Nowym Testamencie „Święty Łukasz – kronikarz małego Jezusa” (opiekun pani Anna Walencik);

Mateusz Błażejczyk – III miejsce (w kategorii gimnazjum) w diecezjalnym konkursiewiedzy o Nowym Testamencie „Święty Łukasz – kronikarz małego Jezusa” (opiekun pani Anna Walencik).

 1. XL Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Michał Furtak– 5 miejsce w etapie powiatowym XL Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” opiekun pan Grzegorz Wilk).

 1. XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Kamila Furtak– laureat – IV miejsce w kategorii szkół podstawowych w etapie krajowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym (opiekun pani Halina Kocon);

Adrianna Zielonka – wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych w etapie krajowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym (opiekun pani Halina Kocon);

Dominika Czopek– wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych w etapie krajowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Aleksandra Smaga – laureat- VII miejsce w kategorii gimnazjum w etapie krajowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Katarzyna Wiciel –wyróżnienie w kategorii gimnazjum w etapie krajowym XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym (opiekun pani Aurelia Kaczor).

4. „Obudźmy Eko-świadomość”

Kacper Adamczyk – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Halina Kocon);

Mateusz Duda – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Halina Kocon);

Kamila Furtak – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Halina Kocon);

Szymon Malinowski – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Wiktoria Strzelecka – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Maciej Wójtowicz – udział w etapie powiatowym konkursu „Obudźmy Eko-świadomość” organizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” w Opolu Lubelskim (opiekun pani Halina Kocon).

 1. XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Mateusz Kasiak– I miejsce w etapie wojewódzkim, VIII miejsce w etapie krajowym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Kacper Ziętek – I miejsce w etapie wojewódzkim, VIII miejsce w etapie krajowym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Mateusz Błażejczyk – I miejsce w etapie wojewódzkim, VIII miejsce w etapie krajowym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Krzysztof Godzina – I miejsce w etapie wojewódzkim, VIII miejsce w etapie krajowym Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (opiekun pani Aurelia Kaczor).

 1. Pszczoły w moim otoczeniu” – konkurs wiedzy o pszczole i pszczelarstwie

Mateusz Błażejczyk – udział w konkursie wiedzy o pszczole i pszczelarstwie pn. „Pszczoły w moim otoczeniu” organizowanym dla szkół gimnazjalnych woj. lubelskiego (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Krzysztof Godzina – udział w konkursie wiedzy o pszczole i pszczelarstwie pn. „Pszczoły w moim otoczeniu” organizowanym dla szkół gimnazjalnych woj. lubelskiego (opiekun pani Aurelia Kaczor);

Miłosz Piechota – udział w konkursie wiedzy o pszczole i pszczelarstwie pn. „Pszczoły w moim otoczeniu” organizowanym dla szkół gimnazjalnych woj. lubelskiego (opiekun pani Aurelia Kaczor).

 1. Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowany przez
  Zespół Szkół w Poniatowej

Natalia Strawa- II miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych (opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk);

Michał Kawecki – II miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych (opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk).

 1. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Mateusz Kasiak – najlepszy wynik w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej; nagroda to wyjazd do Brukseli
i udział w obradach Parlamentu Europejskiego(opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk);

Jędrzej Batyra – najlepszy wynik w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej; nagroda to wyjazd do Brukseli
i udział w obradach Parlamentu Europejskiego(opiekun: pani Monika Pietraś – Janoszczyk).

ZAWODY SPORTOWE

Osiągnięcia sportowe chłopców ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
w roku szkolnym 2016/2017 (Hubert Jagodziński)

I miejsce w zawodach gminnych, I miejsce w zawodach powiatowych i III miejsce w zawodach rejonowych w koszykówkę

II miejsce w zawodach gminnych, III – miejsce w zawodach powiatowych
w piłkę ręczną.

II miejsce w zawodach gminnych, III – miejsce w zawodach powiatowych
w czwórboju lekkoatletycznym.

II miejsce w gminnych zawodach w piłkę nożną, II – miejsce w zawodach powiatowych w piłkę nożną.

II miejsce w zawodach gminnych, IV miejsce w powiatowych zawodach
w piłkę nożną halową.

III miejsce w zawodach gminnych w siatkówkę ( czwórki ).

III miejsce w gminnych zawodach w siatkówkę

Osiągnięcia sportowe dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2016/2017 (Tomasz Gołofit)

Turniej piłki nożnej dla klas V z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu –

Zuzanna Szmit, Aleksandra Słowińska, Aleksandra Pietras, Dominika Czopek, Julia Niewielska, Karolina Kotłowska, Zuzanna Chlebicka, Amelia Dziechciarz, Katarzyna Bartnik – III miejsce w gminie

Tenis stołowy indywidualny

Milena Kwiecień, Julia Tabor, Adrianna Strachacka, Wiktoria Wrona, Daria Mulier, Amelia Bakalarz,Zuzanna Bigos, Agata Barwińska – udział i zajęcie miejsc powyżej 8-12.

Tenis stołowy drużynowy – udział

Klasa IV – Milena Kwiecień, Julia Tabor– miejsce V.

Klasa V – VI – Zuzanna Bigos, Agata Barwińska – miejsce VIII.

Pływanie drużynowe

Dagmara Borowiak, Karolina Dębicka, Agata Barwińska, Weronika Czarnota, Adrianna Zielonka, Julia Jeziorska, Milena Kwiecień, Wiktoria Wrona, Adrianna Dębicka II miejsce w powiecie i udział w zawodach rejonowych- VIII miejsce.

Pływanie indywidualne

Dagmara Borowiak – I miejsce w powiecie i IV w rejonie w stylu grzbietowym;

Karolina Dębicka – II miejsce w powiecie i udział w rejonie w stylu dowolnym;

Julia Jeziorska – III miejsce w powiecie i udział w rejonie w stylu dowolnym.

Piłka nożna halowa

Szmit Zuzanna, Kotłowska Karolina, Słotwińska Aleksandra, Pęczkowska Weronika, Mulier Daria, Chałas Julia, Pietras Aleksandra, Gabriel Julia, Fredo Gabriela, Kuś Dominika, Dębicka Karolina, Bąk Anna –V miejsce w gminie.

Sztafetowe biegi przełajowe

Szmit Zuzanna, Bartnik Katarzyna, Gabriel Julia, Fredo Gabriela, Czajka Patrycja, Witczak Weronika, Nater Kaja, Chałas Julia, Nowicka Anna –II miejsce w gminie.

Indywidualne gminne biegi przełajowe z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu

Szkoła podstawowa

Kategoria – rocznik 2006 i młodsze

Katarzyna Bartnik – IV miejsce

Lidia Jasińska – VIII miejsce

Kategoria- rocznik 2004 i młodsze

Julia Gabriel – III miejsce

Karolina Dębicka – IX miejsce

Minipiłka nożna dziewcząt

III miejsce w gminie

Czwórbój lekkoatletyczny

III miejsce w gminie

Minipiłka ręczna dziewcząt

III miejsce w gminie

Minikoszykówka

I miejsce w gminie – I miejsce w powiecie i IV miejsce w rejonie

Minisiatkówka

W kategorii dziewcząt rocznik 2005 i młodsze – II miejsce w gminie i I miejsce
w powiecie (opiekun pani Wioletta Wrona)

W kategorii dziewcząt rocznik 2004 i młodsze – II miejsce w gminie i II miejsce
w powiecie

Tenis stołowy

I kategoria wiekowa rocznik 2004 i młodsze – VIII miejsce w gminie

II kategoria wiekowa rocznik 2006 i młodsze – V miejsce w gminie

Drużynowe biegi przełajowe

II miejsce w gminie

Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt

kategoria wiekowa – dziewczęta rocznik 2006 i młodsze: IV miejsce Lidia Jasińska i XIII miejsce Julia Tabor

kategoria wiekowa – dziewcząt rocznik 2004: X miejsce Gabriela Fredo, XI miejsce Weronika Witczak, XIV miejsce Karolina Mieszawska

Osiągnięcia sportowe chłopców z Gimnazjum Nr 2 im Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2016/2017 (Tomasz Jasik)

Piłka nożna halowa

Krystian Stępień, Konrad Frydecki, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz, Dominik Banach, Jakub Knap, Daniel Duda, Piotr Wesołowski, Bartosz Zawadzki, Mateusz Adamczyk – I miejsce w zawodach powiatowych-

Tenis stołowy drużynowy

Daniel Duda, Jakub Knap– II miejsce w zawodach powiatowych i awans do zawodów rejonowych.

Pływanie sztafetowe

Dominik Pasierbiewicz, Dawid Kuchta, Jan Kobiałka, Dominik Banach, Krystian Stępień, Hubert Mirosław, Miłosz Jagodziński, Krzysztof Kwiecień, Kacper Jeziorski – II miejsce w zawodach powiatowych i V miejsce w zawodach rejonowych.

Pływanie indywidualne

Dominik Pasierbiewicz – I miejsce w zawodach rejonowych i IV miejsce w zawodach wojewódzkich stylem grzbietowym;

Miłosz Jagodziński- III miejsce w zawodach powiatowych i VIII miejsce w zawodach rejonowych stylem dowolnym,

Koszykówka

Jędrzej Batyra, Artur Maros, Domink Pasierbiewicz, Michał Czerwiński, Patryk Stolarski, Jakub Knap, Krystian Stępień, Dominik Banach, Daniel Duda, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz– I miejsce w zawodach powiatowych.

Piłka ręczna

Jędrzej Batyra, Artur Maros, Domink Pasierbiewicz, Michał Czerwiński, Patryk Stolarski, Jakub Knap, Krystian Stępień, Dominik Banach, Daniel Duda, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz – II miejsce w zawodach powiatowych.

Piłka nożna

Konrad Ćwieka, Bartłomiej Borowiak, Konrad Frydecki, Jakub Knap, Krystian Stępień, Dominik Banach, Daniel Duda, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz, Bartłomiej Zawadzki – I miejsce w zawodach powiatowych i V miejsce w 1/2 finale wojewódzkim.

Siatkówka

Patryk Pietrzyk, Jakub Knap, Krystian Stępień, Dominik Banach, Daniel Duda, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz – II miejsce w powiecie.

Osiągnięcia sportowe dziewcząt z Gimnazjum Nr2 im Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2016/2017 (Wioletta Wrona).

I miejsce w powiatowych zawodach Gimnazjady w piłce nożnej halowej dziewcząt;

III miejsce w półfinale wojewódzkim Gimnazjady w piłce nożnej dziewcząt;

II miejsce w powiatowych zawodach Gimnazjady w koszykówce dziewcząt;

III miejsce w powiatowych zawodach Gimnazjady w siatkówce dziewcząt.

Grupa akrobatyczno-baletowa Dubiś ( opiekun pani Wioletta Wrona)

Grupa skupiła 58 dziewczynek z klas 0-3. Zajęcia odbywały się w trzech grupach. Dziewczęta opanowały pięć układów tanecznych: ,,Walc kwiatów” oraz układ z użyciem wstążki do utworu
z filmu Kraina Lodu ,,Mam tę moc”- grupa zaawansowana, ,,Jezioro łabędzie “- grupa początkująca, ,,Laleczka
z saskiej porcelany” – grupa z klas 0. Wszystkie grupy opanowały układ dowolny
z elementami akrobatyki.Dziewczynki występowały między innymi na uroczystości z okazji Dnia Edukacji, Choince szkolnej, Dniu Wiosny w OCK, Przedszkoladzie, Majówce z Kolbergiem, Dniu Dziecka. Brały również udział w lokalnych konkursach tanecznych w Karczmiskach – grupa 6-latków z klas 0 oraz w przeglądzie zespołów tanecznych w Niezdowie – grupy z klas 1-3, odnosząc pierwsze sukcesy.

UKS Dubler

Rozgrywki Ligowe

Wojewódzka Liga młodziczek – 1 miejsce;

Lubelska Liga młodzików młodszych – 2 miejsce;

Lubelska Liga trampkarzy młodszych – 3 miejsce ;

Liga wojewódzka trampkarzy starszych – 4 miejsce.

Turnieje

I miejsce w finale wojewódzkim turnieju Piłkarska Kadra Czeka chłopców;

II miejsce w finale wojewódzkim turnieju Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt;

I miejsce w finale wojewódzkim turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt;

I miejsce w powiecie i awans do finału wojewódzkiego turnieju „Z podwórka na stadion”
w kategoriach dziewcząt U-12, i chłopców U-12;

II miejsce w finale wojewódzkim turnieju ,,Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”
w kategorii dziewcząt;

I miejsce w turnieju o puchar Prezesa LZPN w kategorii dziewcząt U-12;

IX miejsce w finale ogólnopolskim w turnieju ,,Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” dziewcząt;

V miejsce w finale ogólnopolskim turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt;

Reprezentacja wojewódzka- chłopcy

Stępień Krystian, Jarosz Szymon, Knap Jakub, Banach Dominik, Wesołowski Piotr – powołania na mecze oficjalne LZPN 2002;

Duda Daniel – powołanie na konsultację szkoleniową.

Reprezentacja wojewódzka – dziewczęta

Zuzanna Chlebicka– powołania na konsultację szkoleniową.

W dniach 23-30.07.2017 r. w Kołobrzegu odbył się obóz sportowy UKS Dubler, w którym udział wzięło 60 osób.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym roku szkolnym .