Dyżur wakacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim prowadzi postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na dyżur wakacyjny dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

Szkoła dysponuje 25 miejscami i w czasie dyżuru wakacyjnego w dniach 01.08.2024r. – 23.08.2024 r. pracować będzie w godzinach 7:00 – 16:00.

Wnioski można składać od 24.06.2024r. do 28.06.2024r. w sekretariacie szkoły. (wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie).

Wniosek-o-przyjecie-dzieckana-dyzur-wakacyjny