Samorząd Uczniowski

2021/2021

Przewodniczący: Mateusz Goliszek (VIII B)

Zastępca przewodniczącego: Alicja Bełcik (VIII B)

Sekretarz: Aleksandra Pastwa (VIII A)

Skarbnik: Patrycja Adamczyk (VII A)

Odpowiedzialni za redagowanie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Pastwa, Karol Grębski, Amelia Kucharczyk, Klaudia Woś.

Komisja regulaminowa: Jakub Błażejczyk, Tomasz Zając, Karolina Strawa


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Nina Kaślikowska, Patryk Węcławski, Andrzej Maciąg