Uratuj świat! Nie wypalaj traw!

20 czerwca 2022r. w Opolskim Centrum Kultury odbyła się GALA FINAŁOWA podsumowująca projekt ,,Eko Lider LGD’’. 11 zespołów ze szkół podstawowych powiatu opolskiego przystąpiło do kolejnej części rywalizacji.

Przypomnijmy,że wcześniej przeprowadzaliśmy naszą akcję ,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw! w szkole oraz wśród mieszkańców Opola Lubelskiego i okolic. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej zostało złożone komisji konkursowej w dniu 10 czerwca 2022r.

W trakcie GALI FINAŁOWEJ wzięliśmy udział w rywalizacji składającej się z części teoretycznej(każda drużyna odpowiadała na 3 wylosowane pytania) oraz przedstawienia krótkiej relacji z przeprowadzonej akcji ekologicznej w formie filmiku (5 min.) Zespoły miały 3 minuty, aby zapowiedzieć swój filmik (my zrobiliśmy to w formie scenki teatralnej).

Zgodnie z regulaminem konkursu – zwycięzca mógł być tylko jeden. Za zajęcie I miejsca przewidziano zieloną klasę – wiatę z ławkami. Tę nagrodę zdobyła Szkoła Podstawowa z Karczmisk.

My DOSTALIŚMY jako jedyni SPECJALNE WYRÓŻNIENIE !!! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci Power Banka z panelem fotowoltaicznym.

Jednym z bardzo ważnych efektów naszego projektu jest zasilenie szeregów OSP Janiszkowice nowymi druhami z naszej szkoły. Są to Janek Radziwiłowicz, Kamil Makoś, Kacper Kołodziej i Bartosz Kramek. Chłopcy w ostatnim czasie brali udział w zawodach strażackich.

Pani Zofia Bigos, lokalna poetka zauważyła nasz projekt i napisała wiersz. Niech te słowa będą przesłaniem dla każdego z nas.

Chrońmy przyrodę

Mały żuczek siedzi w trawie
i rozgląda się ciekawie
Rośnie trawka słonko świeci
zaraz tu przybiegną dzieci

Przyjdą, śmieci pozbierają
bo o środowisko dbają
i przyrodę wokół chronią
a wszelkiego życia bronią

Bezmyślni ludzie tak mają
wiosną trawy wypalają

Zabraniamy! Krzyczą dzieci
Niech ten apel w świat poleci…

Dla nas wszystkich jest nauczka –
płoną trawy – nie ma żuczka
Ginie żabka i biedronka
nie poleci już do Słonka…

EKO-LIDER


Dzień Dziecka w naszej szkole – pożyteczna edukacja

1.06.22r. w naszej szkole gościliśmy strażaków z OSP w Opolu Lubelskim. Na początek odbył się pokaz ratownictwa medycznego. Uczniowie klas 4b,4c, 6a,7a zostali zapoznani
z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedmedycznej – oceną poszkodowanego
i kontrolą czynności życiowych, udzieleniem pierwszej pomocy (resuscytacja, reanimacja)
Uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem druhny i druha strażaka. Zajęcia pokazały uczniom jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Mogliśmy też obejrzeć ,,duży” wóz strażacki i jego wyposażenie.
Strażakom opowiedzieliśmy o naszej akcji ,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw!’’. Potwierdzili słuszność tematu. W pewnym sensie zostaliśmy ich współpracownikami. Wręczyliśmy
im opracowane przez nas ulotki i plakaty, które na pewno wykorzystają w swojej służbie.


Wyruszyliśmy w teren

30.05.22r. wyruszyliśmy na spotkania z mieszkańcami Opola Lubelskiego (ulice: Fabryczna, Wiejska, Nadstawna) i okolicznych wsi – Grabówka i Zajączków. Celem naszej wycieczki było uświadamianie mieszkańców, iż wypalanie traw przyczynia się do obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości gruntów. Poruszyliśmy takie zagadnienia jak uśmiercanie ptaków, owadów, zwierząt leśnych jak sarny, jelenie czy dziki i narażanie ich na ciężkie rany wywołane poparzeniem oraz niszczenie ich naturalnych siedlisk. Przypominaliśmy o zagrożeniu jakie niesie pożar dla okolicznych domostw, lasów. Mówiliśmy, że pożary zanieczyszczają powietrze. Zwiększa się efekt cieplarniany. Do atmosfery przedostają się tlenki węgla, azotu, siarki i inne szkodliwe substancje, ponieważ rośliny zawierają obecnie znacznie większe stężenie środków ochrony roślin i zanieczyszczeń przemysłowych. Zwróciliśmy też uwagę na koszty i duże zużycie wody podczas gaszenia pożaru.
W czasie naszej wycieczki spotkaliśmy emerytowanego strażaka pana Możdżenia, który wysłuchał nas z zainteresowaniem i stwierdził, że ostatnim czasie w tej okolicy często wypalane są łąki, nieużytki. Stwierdził, że wybraliśmy bardzo trafny temat projektu. Opowiedział nam o trudzie gaszenia takich pożarów.
Państwo Ewa i Tadeusz Giza zaprosili nas do swojego gospodarstwa, które położone jest w pobliżu stawów, gdzie znajdują się szuwary. Mówili o strachu, który towarzyszy im ze względu na niebezpieczeństwo pożarów do których dochodzi wskutek podpaleń trzcinowisk. Pani Ewa poszła z nami w dalszą trasę na Grabówkę. Kolejnym przystankiem na naszej trasie był Zajączków.
Przygotowane przez nas wcześniej plakaty oraz ulotki rozwieszaliśmy na tablicach ogłoszeń,
dostarczaliśmy sołtysom.
Większość mieszkańców doceniła słuszny cel naszej akcji. Spotkaliśmy też takiego pana , który twierdził, że po wypaleniu młoda trawa lepiej rośnie. Mamy nadzieję, że nasze argumenty o szkodliwości wypalania traw trafiły także do niego, a przeczytanie naszej ulotki sprawi, że zmieni zdanie.
Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni i pokropieni deszczem. Jesteśmy przekonani, że nasza wyprawa była bardzo potrzebna i odniesie pozytywny skutek w środowisku (przyrodniczym i ludzkim).


Dnia 24.05.2022r. na zaproszenie grupy projektowej konkursu ekologicznego do naszej szkoły (kl.0 – 4 ) przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszkowicach.

Pan Naczelnik OSP– Marcin Buczek oraz pan Marcin Kępski zapoznali nas z pracą strażaków, zaprezentowali umundurowanie, sprzęt gaśniczy(wóz strażacki, hydronetkę i tłumicę) . Pan Buczek w bardzo interesujący sposób opowiedział o przyczynach i szkodliwości wypalania traw. Ogień, dym wpływają niekorzystnie na zwierzęta, rośliny, glebę i klimat. Ucierpieć może także człowiek. Dowiedzieliśmy się, że w powiecie opolskim przez cztery miesiące 2022r. odnotowano aż 130 pożarów traw. Po spotkaniach wielu chłopców zainteresowanych było wstąpieniem do OSP Janiszkowice. Obecnie druhami- strażakami w tej Jednostce są Karol Harmasz i Szymek Michalak.

Uczestnicy projektu ekologicznego

,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw!” 🙂

plakat


W połowie kwietnia 2022r. przystąpiliśmy do konkursu ekologicznego Eko Lider organizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Owocowy Szlak”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu opolskiego. Główny cel to popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu zachodzących zmian klimatu oraz wzrost świadomości ekologicznej.

Naszą szkołę reprezentujemy w składzie: Lena Szczerba, Oliwia Głodzik, Michalina Drąg, Milena Mordel, Zuzia Pączek, Patrycja Bakalarz, Marysia Szmit, Karol Harmasz i Antek Wiciel ( kl.4b). Opiekunem jest p. Halina Kocon. Karol Harmasz (młody strażak) przekonał nas, abyśmy zajęli się problemem o dużej szkodliwości tj. wypalaniem traw. Hasło naszego projektu ekologicznego brzmi ,,Uratuj Świat! Nie wypalaj traw!”

Chcemy podjąć działania, które przekonają nasze koleżanki i kolegów, mieszkańców Opola Lubelskiego i okolicznych wsi , że wypalanie traw jest brutalnym sposobem niszczenia środowiska naturalnego.

Uczestnicy projektu ekologicznego

,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw!” 🙂