Plan zajęć

Plan do pobrania w formacie pdf: Plan zajęć aktualny od 01.02.2022 r.  

Do pobranie: http://sp2opolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/02/PLAN_ZAJ_2021_2022_01_02_2022w3.pdf

PLAN_ZAJ_2021_2022_01_02_2022w3

Zajęcia zapisane czarnym kolorem są dla ucznia obowiązkowe. Zajęcia zapisane kolorem czerwonym, niebieskim, fioletowym, zielonym są dla ucznia nieobowiązkowe.