Pasowanie na Czytelnika

  Dnia 2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim odbyło  się pasowanie na czytelnika uczniów klas I a, b i c.
   Głównym celem spotkania było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Nasze spotkanie w bibliotece poprzedziły zajęcia z lekturą w ramach projektu czytelniczego. Każda z klas odbyła cykl  spotkań z wybraną wcześniej lekturą. Takie zajęcia pozwoliły uczniom oswoić się z pomieszczeniem biblioteki, zainteresować czytaniem. Po każdym ze spotkań uczniowie klas pierwszych wykonywali pracę plastyczną. Z prac tych powstał album, który przed długie lata będzie przechowywany w bibliotece.
    Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie poznali regulamin Biblioteki i prośby książki. Uczniowie odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie.
,, My,  uczniowie pierwszej klasy,
      Uroczyście przyrzekamy,
   Że będziemy książki kochać,
   Krzywdy zrobić im nie damy.
  I wskazówek i rad książek,
  Będziemy słuchać z uwagą,
     Obowiązki czytelnika
  Traktować z wielką powagą!”
 Biblioteka szkolna zyskała 59 czytelników.
Po uroczystym pasowaniu nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki. Następnie każdy mógł wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Całość wydarzenia uwieczniły wspólne zdjęcia.
                                                                                                                Ewa Rodak