Przypomnienie

Przypominamy Rodzicom i Opiekunom prawnym kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 o konieczności złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do naszej szkoły do dnia 22 kwietnia 2024r. do godziny 15.00

Druk jest do pobrania w zakładce – Rekrutacja

Dziękujemy