Ogłoszenie – dni wolne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje,

iż dni  29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2024r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja 2024r. skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.00 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 25 kwietnia 2024r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………………………….

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)