X edycja Festiwalu Słowa i Obrazu

Rok 2021 został uchwalony przez Sejm RP Rokiem Lema. Dorobek pisarza, któremu nie obce są futurologiczne pomysły naukowe i dar inwencji językowej, będą upamiętniać różne wydarzenia zwieńczone hasłem ,,Widziałem przyszłość”.

XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zajęło się organizacją  X edycji Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „Wyobraźnia bez granic”.

Patronami Festiwalu byli: pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. Patronat medialny: Radio Lublin.

W tym wydarzeniu brali udział uczniowie klasy 7 b: Mateusz Goliszek, Karolina Strawa i Alicja Bełcik.

14 grudnia 2020 r. został zorganizowany szkolny etap konkursu pięknego czytania, który miał formę zdalną. Prezentacje odbyły się z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Zadaniem uczestników było odczytanie fragmentu dowolnego utworu prozatorskiego autorstwa Stanisława Lema.

Komisja konkursowa przy ocenie prezentacji brała pod uwagę: poprawność czytania, płynność czytania, interpretację tekstu, wrażenia artystyczne – dramaturgię, intonację, poprawność akcentowania wyrazowego i zdaniowego.

Do etapu wojewódzkiego nominowano Mateusza Goliszka i Karolinę Strawę. Ze względu na pandemię uczniowie przesyłali komisji konkursowej nagranie czytanego przez siebie utworu.

25.02.2021 r. zostały ogłoszone wyniki etapu wojewódzkiego.

Mateusz Goliszek otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania. Uczeń prezentował fragment ,,Dzienników gwiazdowych” Stanisława Lema. Gratulujemy.

Zachęcam do sięgnięcia po utwory Stanisława Lema. Pobudzają one wyobraźnię czytelników, zmuszają do refleksji, zaskakują. Może po ich przeczytaniu uda się powtórzyć za autorem: ,,Widziałem przyszłość”…

Renata Kopycińska