Wywiadówki

Plan zebrań z rodzicami


26.04.2022r.


klasy 1-3
godzina 16.30

klasa 1a – sala nr 6

klasa 1b – Centrum Fabryczna

klasa 2a – sala nr 7klasa 2b – “mała szkoła”

klasa 2c “mała szkoła”

klasa 3a – sala nr 13

klasa 3b – sala nr 2

klasa 3c – “mała szkoła”


klasy 4-8
godzina 17.30


klasa 4a – sala nr 15

klasa 4b – sala nr 11

klasa 4c – sala nr 6

klasa 5a – sala nr 7

klasa 5b – sala nr 14

klasa 6a – sala nr 21

klasa 7a –  sala nr 17

klasa 7b – sala nr 16

klasa 7c – sala nr  4

klasa 8a – sala nr 20

klasa 8b – sala nr 10