Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych


Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim,
że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte.