WOJEWÓDZKI KONKURS ,,LUBELSZCZYZNA DLA NIEPODLEGŁEJ 1920 ROKU”

We wrześniu 2020r. został ogłoszony wojewódzki konkurs ,,LUBELSZCZYZNA DLA NIEPODLEGŁEJ 1920 ROKU”. Jego organizatorami byli : Lubelski Kurator Oświaty i Wojewoda Lubelski a partnerami Muzeum Lubelskie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Konkurs stanowił wydarzenie wpisujące się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej. Głównym celem konkursu było pogłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat przebiegu, okoliczności i wydarzeń związanych z wojną polsko- bolszewicką w 1920 r. na Lubelszczyźnie. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. Składał się on z dwóch etapów i miał charakter zespołowy. Zgodnie z regulaminem laureatami konkursu zostać mogło tylko 10 pierwszych zespołów z najwyższą liczbą punktów .

Z naszej szkoły w konkursie brały udział dwa zespoły z kl. VII a; I zespół: Ania Madejek i Amelka Świtała, II zespół: Oliwier Janoszczyk, Jakub Łakota i Bartosz Mroczek. Praca nad konkursem nie należała do łatwych ze względu na pandemię Covid-19 i zdalne nauczanie. Jednak nasi uczniowie nie zrazili się tymi przeciwnościami i świetnie poradzili sobie z zadaniem konkursowym. całokształt współpracy można zaliczyć do bardzo owocnych. Komisja konkursowa złożona z 7 osób -przedstawicieli Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, w ostatnich dniach grudnia 2020r. ogłosiła wyniki. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące noty:

-zespół II zajął 21 miejsce z wynikiem 19,4 pkt.

– zespół I zajął 26 miejsce z wynikiem 18,49 pkt.

W nagrodę za swoją pracę wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatora dyplomy i nagrody książkowe.

Serdeczne gratulacje dla uczniów Dwójki za zaangażowanie i ogromny wkład w pracę konkursową. Życzę dalszych sukcesów na płaszczyźnie konkursów..…. historycznych.

Agata Wesołowska-Błażejczyk (opiekun)