Ważne!

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych wywieszona jest w budynku Fabryczna 28, Fabryczna 27 i Centrum Fabryczna. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych mają obowiązek złożenia potwierdzenia woli zapisania dziecka do klasy pierwszej do dnia 22.04.2022r.

Druki dostępne w sekretariacie szkoły.