V Wojewódzki Konkurs Recytatorsko-Plastyczny ,,Człowiek dla człowieka bratem”

„Bogactwem człowieka są:

uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.’’
Phil Bosmans

Już po raz piąty Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie zaprosiła uczniów szkół podstawowych miasta Lublina oraz

województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorsko – Plastycznym „CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM”. Organizatorzy są przekonani, że konkurs inspiruje do wizualizacji cennych wartości i postaw ludzkich takich jak: tolerancja, życzliwość, przyjaźń, współpraca, pokój na świecie. Dzięki tym wartościom przyszłe pokolenia mogą zmieniać na lepsze swoje małe i duże Ojczyzny.

Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim 8 maja 2023 r. odbyły się eliminacje szkolne konkursu ,,Człowiek dla człowieka bratem”. Spośród uczniów klas IV – VIII, którzy współzawodniczyli ze sobą w kategorii recytacja, wyłoniono troje przedstawicieli ,,Dwójki”, którzy 16 maja 2023 r. wzięli udział w etapie wojewódzkim tego konkursu. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Adamek z kl. VI b (opiekun p. Agata Wesołowska-Błażejczyk), Zuzanna Śledzik z kl. V c (opiekun p. Renata Kopycińska) i Bartosz Kramek z kl. IV c (opiekun p. Renata Kopycińska).

26 maja 2023 r. ogłoszono listę zwycięzców i opublikowano wyniki na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs. Z radością przyjęliśmy werdykt jury. Bartosz Kramek zajął II miejsce wśród uczniów klas IV – VI w kategorii recytacja. Uczeń zaprezentował swoją interpretację wiersza Ewy Szelburg – Zarębiny ,,List do kolegi”.

Serdecznie gratulujemy!

,,Lubić ludzi znaczy:

cieszyć się razem z nimi

w dniach radości,

a w trudnych chwilach

mieć dla nich pomocna dłoń

i serce niosące pociechę”.

Phil Bosmans

Renata Kopycińska