Uratuj świat! Nie wypalaj traw!

W połowie kwietnia 2022r. przystąpiliśmy do konkursu ekologicznego Eko Lider organizowanego przez Lokalną Grupę Działania ,,Owocowy Szlak”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu opolskiego. Główny cel to popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu zachodzących zmian klimatu oraz wzrost świadomości ekologicznej.

Naszą szkołę reprezentujemy w składzie: Lena Szczerba, Oliwia Głodzik, Michalina Drąg, Milena Mordel, Zuzia Pączek, Patrycja Bakalarz, Marysia Szmit, Karol Harmasz i Antek Wiciel ( kl.4b). Opiekunem jest p. Halina Kocon. Karol Harmasz (młody strażak) przekonał nas, abyśmy zajęli się problemem o dużej szkodliwości tj. wypalaniem traw. Hasło naszego projektu ekologicznego brzmi ,,Uratuj Świat! Nie wypalaj traw!”

Chcemy podjąć działania, które przekonają nasze koleżanki i kolegów, mieszkańców Opola Lubelskiego i okolicznych wsi , że wypalanie traw jest brutalnym sposobem niszczenia środowiska naturalnego.

Uczestnicy projektu ekologicznego

,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw!” 🙂


Dnia 24.05.2022r. na zaproszenie grupy projektowej konkursu ekologicznego do naszej szkoły (kl.0 – 4 ) przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Janiszkowicach.

Pan Naczelnik OSP– Marcin Buczek oraz pan Marcin Kępski zapoznali nas z pracą strażaków, zaprezentowali umundurowanie, sprzęt gaśniczy(wóz strażacki, hydronetkę i tłumicę) . Pan Buczek w bardzo interesujący sposób opowiedział o przyczynach i szkodliwości wypalania traw. Ogień, dym wpływają niekorzystnie na zwierzęta, rośliny, glebę i klimat. Ucierpieć może także człowiek. Dowiedzieliśmy się, że w powiecie opolskim przez cztery miesiące 2022r. odnotowano aż 130 pożarów traw. Po spotkaniach wielu chłopców zainteresowanych było wstąpieniem do OSP Janiszkowice. Obecnie druhami- strażakami w tej Jednostce są Karol Harmasz i Szymek Michalak.

Uczestnicy projektu ekologicznego

,,Uratuj świat! Nie wypalaj traw!” 🙂

plakat