Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim
ul. Fabryczna 28
24-300 Opole Lubelskie
tel. +48 81 827 20 48
NIP: 717-125-43-66, REGON: 000583125 zaprasza do składania oferty cenowej na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

„Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (pdf) – załącznik nr 1
Formularz ofertowy (docx) – załącznik nr 1
Oświadczenie (pdf) – załącznik nr 2
Oświadczenie (docx) – załącznik nr 2