Zapraszamy na wywiadówki

Wywiadówka klasy młodsze 22.01.2018 r. godz. 16.00

Klasy O –III szkoły podstawowej

Kl. 2 – 2a

Kl. 4 –

Kl. 6 – 3c

Kl. 7 – 3a

mała szkoła 3b
mała szkoła 1b

mała szkoła O III

mała szkoła OI

nowy budynek 1a

Wywiadówka dla klas starszych 22.01.2018 r. godz. 17.00
kl. 4-7 szkoła podstawowa II-III gimnazjum

Kl. 2 – 5c

Kl. 4 – II b gimn.

Kl. 6 – 4a

Kl. 7 – X

Kl. 10 – 4b

Kl. 11 – 5a

Kl. 13 – III b gim.

Kl. 12 – 6a

Kl. 14 – 5b

Kl. 15 – 7b

Kl. 16 – IIIa gim.

Kl. 17 – IIa gim. (godz. 17.30)

Kl. 20 – 6b

Kl. 21 – 7a