Wywiadówka 25.04.2016r. godz. 16.30

spotkanie wszystkich rodziców na sali gimnastycznej z Panem Dyrektorem

Kl. 2     – 2a

Kl. 4     – 6b

Kl. 6     – 3b

Kl. 7     – 3a

Kl. 10   – 2a gimn.

Kl. 11   – 3a gimn.

Kl. 12   – X

Kl. 13   – 4a

Kl. 15   – 5b

Kl. 16   – 1a gimn.

Kl. 17   – 6a

Kl. 20   – 1b gimn.

Kl. 21   –  5a

Kl. 14   – 3b gimn.

Jadalnia  – 2b gimn.

mała szkoła         –  O II

mała szkoła         – 1a

mała szkoła         – 1b

mała szkoła         – 2b

nowy budynek – 1c

nowy budynek – 4b