WYCIECZKA HISTORYCZNA DO BEŁŻCA

W dniu 26 października 2016 r. 20 uczniów naszej szkoły uczestniczyło
w uroczystej konferencji edukacyjnej w Bełżcu. Wyjazd odbył się w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Uroczystość zorganizowano w 4 rocznicę odsłonięcia pomnika „upamiętniającego Romów i Sinti – ofiar hitlerowskiego obozu pracy
w Bełżcu”.
Konferencja rozpoczęła się na terenie byłego parku podworskiego „Lipki”, gdzie znajduje się pomnik. Po okolicznościowych przemówieniach wygłoszonym przez Wójta Gminy Bełżec – Andrzeja Adamka oraz zaproszonych gości i odmówieniu krótkiej modlitwy, uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem wieńce, kwiaty i zapalili znicze. Kwiaty i znicze złożyła również delegacja naszej szkoły. Następnie w Gimnazjum im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bełżcu uczestnicy uroczystości obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konferencji obejmującej 2 prelekcje pn: „HISTORIA ŻYCIA I ZAGŁADY ROMÓW POLSKICH” i „KULTURA ROMÓW POLSKICH”.
W tym samym czasie dzieci ze szkół podstawowych wzięły udział w konkursie plastycznym pn. „Wielonarodowe oblicze Lubelszczyzny”. 10 najpiękniejszych prac zostało nagrodzonych nagrodami w postaci książek. Z naszej szkoły nagrodę książkową otrzymała Soraja Kowalska z klasy 4c. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wyjazd przybliżył dzieciom i młodzieży historię Romów – narodu skazanego na zagładę przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, przywrócił pamięć o „zapomnianym Holocauście” na Romach.

Aurelia Kaczor