Test Trzecioklasisty 2016

 Test Trzecioklasisty 2016 już za nami. 10 maja i 17 maja 2016r. uczniowie klasy trzeciej przystąpili do sprawdzianu na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego. Sprawdzian trzecioklasisty składa się z trzech części. Części sprawdzianu rozłożone są na dwa dni. Część polonistyczna odbyła się 10 maja a część matematyczna i przyrodnicza 17 maja. Sprawdzian miał formę pisemną. Każda część trwała po 45 minut. Ideą badań kompetencji trzecioklasistów testem OBUT jest umożliwienie sprawdzenia w jakim stopniu uczniowie po zakończeniu I etapu edukacyjnego spełniają wymagania podstawy programowej.
    Testy już za nami, teraz czekamy na wyniki.
Ewa Rodak
Obraz 085 Obraz 097 Obraz 098 Obraz 099 Obraz 100