Szymon Kęcik – Wicemistrzem Słowa

Już po raz ósmy odbył się w Lublinie Festiwal Słowa i Obrazu, konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego oraz XXIX LO im. im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin oraz Pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski.

Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. O. Kolberga w Opolu Lubelskim – Maja Kobiałka i Szymon Kęcik – wzięło udział w finale Wojewódzkiego konkursu pięknego czytania odbywającego się w ramach wspomnianego wyżej festiwalu. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: “Piękna nasza Polska cała…” Wśród najlepszych oratorów znalazł się Szymon, który za żywiołowe, pełne emocji przeczytanie fragmentu „Latarnika” H. Sienkiewicz oraz wiersza Józefa Czechowicza otrzymał tytuł laureata – Wicemistrza Słowa. W czasie odbywającego się w „Bibliotece na Poziomie” – filii nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie koncercie laureatów odebrał z rąk p. Marii Bełcik, Inspektora Wydziału Oświaty dyplom oraz nagrodę.

Monika Łyjak

Szymon Kęcik - Wicemistrz Słowa Szymon Kęcik - Wicemistrz Słowa Szymon Kęcik - Wicemistrz Słowa Szymon Kęcik - Wicemistrz Słowa