“Strofy o małej i wielkiej ojczyźnie”

Regulamin szkolnego konkursu literackiego
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

oraz 600-lecia Opola Lubelskiego

Strofy o małej i wielkiej ojczyźnie

W 2018 roku nasza ,,mała ojczyzna” obchodzi swoje 600 urodziny,
a Polska, równo 100 lat temu, rodzi się na nowo – odzyskując niepodległość.

Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia
i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach
o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rok 2018 to dla mieszkańców Opola Lubelskiego data szczególna. To 600 lat tradycji, historii, to czasy świetności i upadków, zarówno lata dobre
i mądre, jak i okresy wojen i walki, które odcisnęły piętno w dziejach miasta
i jego mieszkańców. To wszystkie wydarzenia składające się na bogactwo Opola, jego wielokulturowość i obecny charakter.

Te dwa piękne jubileusze: 600- lecie Opola Lubelskiego i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stały się punktem wyjścia do organizacji niniejszego konkursu.

W poniższym linku cała treść regulaminu w formacie *.docx

Regulamin szkolnego konkursu literackiego