,,Śladami życia i twórczości Józefa Czechowicza”

4 czerwca 2019r. uczniowie naszej szkoły: Karolina Strawa, Bartłomiej Kuś, Michał  Żelazko, Jakub Kucharczyk i Kacper Śledzik – członkowie szkolnego kółka czytelniczego,, Spotkania z książką”, uczestniczyli w kawiarence literackiej w ,,Złotym Zakątku”.

Tematem spotkania było życie i twórczość Józefa Czechowicza, jednego z najwybitniejszych poetów XX-lecia międzywojennego. Każdy z uczestników recytował wiersz poety i miał okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat historii Lublina z czasów Czechowicza. Ten znakomity lubelski twórca większość swoich dzieł poświęcił właśnie swojemu rodzinnemu miastu:,,Miasto moje rodzinne……do ciebie zwracam się pamięcią”.

Możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu wzbogaciła uczniów o nowe doświadczenia i wiedzę na temat regionalnych twórców literatury polskiej.

A. Błażejczyk (opiekun kółka)