Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 3 do 21 września 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″ oraz,,Lubelska kuźnia talentów 2016-2019′. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów. Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium uczniom klas Vll i\Vlll szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół l stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych. Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Poniżej w załączniku :

Pismo Burmistrza Opola Lubelskiego  dotyczące programów stypendialnych 2018-2019 wraz ze szczegółami programów.