Podręczniki do katechezy na rok szkolny 2022/2023

KL. 0

Tytuł podręcznika: JEZUS MOIM PRZYJACIELEM   – Redaktor:  ks. Marian Zając

KL. I

Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

Podręcznik (Część 1 i 2)

KL. II

Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Podręcznik (Część 1 i 2)

KL. III

Tytuł podręcznika: JEZUS PRZYCHODZI DO NAS – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Podręcznik (Część 1 i 2)

KL.IV

Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

+ karty pracy (ćwiczenie JESTEM CHRZEŚCIJANINEM )

KL.V

Tytuł podręcznika – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

+ karty pracy (ćwiczenie– BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  )

KL.VI

Tytuł podręcznika – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

+ karty pracy (ćwiczenie– JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA)

KL.VII

Tytuł podręcznika – BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

+ karty pracy (ćwiczenie– BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ)

KL.VIII

Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

+ karty pracy (ćwiczenie– Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE )