Ogłoszenie o dniach wolnych w grudniu

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, że 23.12; 27.12; 28.12; 29.12; 30.12 są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00.

 

Informacja i deklaracja dla rodziców / prawnych opiekunów.