„Obudźmy Eko-świadomość”

Plakat Razem dla klimatu Lokalna Grupa Działania “Owocowy Szlak” zaprasza młodzież z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez LGD pn. “Obudźmy Eko – świadmość”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu grantowego “Razem dla klimatu” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 6-osobowe zespoły uczestników mogą zgłaszać szkoły podstawowe z terenu LGD “Owocowy Szlak” do 30 września 2016r.