Naszą tradycją są od dawna:

 • Bardzo dobre i dobre wyniki na egzaminach gimnazjalnych i sprawdzianach po szkole podstawowej.
 • Istniejący już od ponad 30 lat Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego “Powiśloki”, jego udział w zagranicznych festiwalach oraz wizyty zespołów zagranicznych w naszej szkole.
 • Dbanie o rozwój zainteresowań dzieci i kultywowanie tradycji naszych przodków poprzez współorganizowanie
  wielu imprez lokalnych, min. „Opolskiej Sobótki”, „Lubelskiego wesela”, Międzynarodowego Festiwalu Zabaw
  „Iskierka przyjaźni”, Festiwal Zespołów Ludowych “Na Owocowym Szlaku”.
 • Uzyskiwanie przez naszych uczniów tytułów finalisty i laureata w wojewódzkim etapie konkursów
  przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
 • Wielokrotne zdobywanie I miejsca w gminnym współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych.
 • Świetnie działające klasy sportowe.
 • Sukcesy osiągane przez UKS Dubler na szczeblu krajowym.