Międzyszkolny Konkurs ,,Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru ?”

Kolejny już raz uczennica ,,Dwójki”- Kamila Furtak, wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie ,,Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru ?” zorganizowanym przez XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, multimedialnej i literackiej. Jego uczestnikami mogli być uczniowie klas VI i VIII szkoły podstawowej, kl. III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych miasta Lublina i województwa lubelskiego.

Zadaniem uczestników w kategorii literackiej było napisanie dwóch wierszy inspirowanych losami Sybiraków lub pracy prozatorskiej na temat:,, Dzień z życia Sybiraka” albo ,,Dzieciństwo na Syberii”. Natomiast w kategorii plastycznej uczniowie mieli przygotować plakat formatu A3 a w kategorii multimedialnej –prezentację multimedialną. Tematy w/w kategorii to: ,,Sławni Sybiracy”, ,,Dzieciństwo na Syberii”, ,,Pejzaż syberyjski” lub ,,Miejsca upamiętnień żołnierzy AK zesłanych w rejon Borowicz”.

W dniu 7 lutego 2019r. w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu ,,Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”, którego celem było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków- Zesłańcach Sybiru oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W jury zasiadali między innymi prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski – kierownik Katedry XIX wieku Instytutu Historii KUL oraz przedstawiciele Związku Sybiraków.

Uczennica naszej szkoły- Kamila Furtak (kl.VIIIb) napisała w kategorii literackiej dwa wiersze pt. ,,Do Ciebie… Mamo” i ,,Syberyjska niedola”.

Jej prace zostały zauważone przez komisję konkursową i nagrodzone II miejscem w/w konkursu (dyplomem i nagrodami rzeczowymi). Oprócz tego wiersz ,,Do Ciebie… Mamo” został przeczytany przez prowadzących uroczystość. Były to chwile pełne wzruszeń i z łezką w oku….

Serdecznie gratulujemy!

Agata Wesołowska-Błażejczyk

(opiekun )

CCI20190321_0002
CCI20190321_0001
CCI20190321