“Mały Omnibus” 2016

W miesiącach: maj, czerwiec, odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy i umiejętności „Mały Omnibus” dla klas I – III szkoły podstawowej.

Celem konkursu było sprawdzenie przez uczniów własnej wiedzy z różnych dziedzin, wzbogacenie słownictwa dzieci, kształtowanie umiejętności udzielania szybkiej i prawidłowej odpowiedzi na pytania, wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji, promowanie osiągnięć i dorobku uczniów.

Regulamin przewidywał dwa etapy: pisemny i ustny. W etapie pierwszym – pisemnym uczniowie otrzymali zestaw zadań, które samodzielnie rozwiązywali w ciągu 45 minut, czytając ze zrozumieniem polecenia i udzielając odpowiedzi.

W drugim etapie – finale udział wzięły osoby, które uzyskały największą ilość punktów z poszczególnych klas. Finał odbył się przy udziale publiczności. Finaliści odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Na odpowiedź mieli pół minuty.

Spośród osób biorących udział w drugim etapie wyłoniono Małego Omnibusa Klas Pierwszych – Weronika Łyjak kl.Ia (wych. p. Anna Piątek), Małego Omnibusa Klas Drugich – Amelia Świtała kl.IIa (wych. p. Elżbieta Wawer), Małego Omnibusa Klas Trzecich – Julia Bardzel kl. IIIa (wych. P. Renata Majkowska- Wojdyła).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizator konkursu Małgorzata Gorzym