Kolejny sukces w konkursie literackim – „Moja mała ojczyzna”

10 stycznia 2016r. na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XVII- XIX w. odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Wojewódzkiego Konkursu Regionalistycznego ,,Moja mała ojczyzna”. Organizatorami tego konkursu był Wojewódzki Ośrodek Kultury i Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Patronat honorowy objął Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz oraz Marszałek Województwa Lubelskiego p. Sławomir Sosnowski.

Dwoje uczniów z kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga – Kamila Furtak i Bartłomiej Kuś, brało udział w kategorii literackiej w/w konkursu. Ich opiekunem była p. Agata Wesołowska – Błażejczyk. Z całego województwa zgłoszonych zostało 89 prac konkursowych. Wśród nagrodzonych uczestników konkursu Bartłomiej Kuś otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

Agata Wesołowska – Błażejczyk