Spotkanie opłatkowe klasy III b

W dniu 17 grudnia 2015 roku klasa 3 b ze swoją wychowawczynią Ewą Rodak przygotowała uroczyste spotkanie opłatkowe pt. ,,Kiedy gwiazdka jest już blisko”. Montaż słowno – muzyczny mówiący o najpiękniejszych świętach w naszym kalendarzu – Świętach Bożego Narodzenia. Wigilijny stół, przystrojona choinka, wspólne śpiewanie kolęd- wszystko to szczególnie łączy. Towarzyszące przeżycia ułatwiają nawiązanie więzi nie tylko z kolegami, ale również z najbliższymi członkami rodziny. Dlatego na wigilijne spotkanie zaproszeni byli rodzice. Po części artystycznej wszyscy zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia w tle kolędy ,,Wśród nocnej ciszy”. Później zasiedli do stołów zastawionych potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez rodziców a nawet babcie. To było bardzo udane spotkanie, przepełnione radością i życzliwością.

Ewa Rodak