Informacja dla Rodziców (prawnych Opiekunów)

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że:

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Termin zgłoszenia do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej

27,28,29 grudnia 2017 r.

22.12.2017 r. do godz. 12.00

29,30 marca 2018 r.

28.03.2018 r. do godz. 12.00

3 kwiecień 2018 r.

28.03.2018 r. do godz. 12.00

30 kwietnia 2018 r.

27.03.2018 r. do godz. 12.00

2 maja 2018 r.

30.04.2018 r. do godz. 12.00

1 czerwca 2018 r.

30.05.2018 r. do godz. 12.00

18,19,20 kwiecień 2017 r.(dla gimnazjum

17.04.2017 r. do godz. 12.00

20 kwietnia 2018 r. dla klas IV – VII

17.04.2017 r. do godz. 12.00

są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.


W przypadku, gdy dziecko pozostanie pod opieką świetlicy szkolnej, prosimy rodziców/prawnych opiekunów o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej.

do dnia – zgodnie z harmonogramem jak w tabeli powyżej

 

Deklaracja do pobrania w formacie pdf:    deklaracja rodziców / prawnych opiekunów