Informacja dla rodziców

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, że 31 październik 2016r jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00. (szkoła w tym dniu nie zapewnia obiadów )

Deklaracja rodziców / prawnych opiekunów