Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, że 7 kwietnia 2017 r jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00.

pdf_images Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)