Organizacja szczepień w szkołach

Szanowni Państwo

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.

Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły.

W pierwszym tygodniu września organizowane są zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Następnym krokiem będzie zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia. 

Następnie, we współpracy z punktem szczepień, nastąpi zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły). 

Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków. 

Materiały informacyjne do pobrania:

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacja dla rodziców – plakat informacyjny

List w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 – Fundacja „Rodzice Szkole”