Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskie”

,,Bo każda chwila, to nowe życie,

A życie płynie.”

Grażyna Chrostowska

 17 listopada 2023 r. w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX w. Muzeum Narodowego w Lublinie odbył się etap finałowy VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej; zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej, zwrócenie uwagi na związek literatury z życiem narodu i losami jednostki oraz propagowanie postawy patriotyzmu wśród młodego pokolenia, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej(dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).

Konkurs miał zasięg ogólnopolski i składał się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Anna Adamek i Jakub Błażejczyk z klasy VII b. W etapie ogólnopolskim konkursu wzięła udział Anna Adamek.

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Zapraszamy do galerii zdjęć z finału konkursu.

A. Wesołowska- Błażejczyk

opiekun uczniów