Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż dni 22, 27, 28 oraz 29 grudnia 2023 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych. W tych dniach szkoła pełni dyżur świąteczny w godzinach od 7.00 do 16.00.

W przypadku chęci skorzystania z dyżuru, prosimy rodziców/prawnych opiekunów o informację do dnia 19 grudnia 2023r.

Deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły i złożyć u wychowawcy danej klasy.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach szkoła nie zapewnia obiadów.