Ogłoszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021 roku.

7 stycznia 2022 roku, jest dniem wolnym od zajęć dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – VIII naszej szkoły. Dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach (23-24 grudnia, 27-31 grudnia 2021r. i 7 stycznia 2022r.) szkoła zapewni opiekę świetlicową.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadu.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………………………….

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)

deklaracja do pobrania