Ogłoszenie

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty – w dniu 9 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej