Niezwykły koncert w naszej szkole

W dniu 17.04.2004 mieliśmy wyjątkową przyjemność uczestniczyć koncercie znanego w kraju i za granicą zespołu “Scholares Minores Pro Musica Antiqua”. W naszej szkole rozbrzmiewała muzyka średniowiecza i renesansu, podziwialiśmy stroje z epoki i instrumenty. Wielu uczniów zainteresowały dawne tańce i pieśni. Bardzo miło zaskoczył nas fakt, że wśród artystów dostrzegliśmy naszą uczennicę Julię Kotowską. Wielkie brawa! Bardzo dziękujemy za występ zespołowi oraz wieloletnim opekunom zespołu Pani Danucie i Panu Witoldowi Danielewiczom.