Nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/23

Zarządzenie 24 w sprawie regulaminu rekrutacji 2022-2023.pdf

Rekrutacja 2022-ZARZĄDZENIE BURMISTRZA.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI SPOZA GMINY OPOLE LUBELSKIE.pdf

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – KANDYDACI Z OBWODU SZKOŁY.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY.pdf