Konkursy dla klas 1-3 i 4-8

  • konkurs dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych pt. “Spisowa wyszukiwanka językowa”:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/
  • konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych pt. “Spisowa krzyżówka językowa”:
https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/