Komunikat o dniach wolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. odbędą się egzaminy ósmoklasistów. W związku z tym 25, 26 i 27 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas I – VII naszej szkoły.
Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie odbywają się również lekcje zdalne.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów. W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 24 maja 2021 r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………

…………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)