Komunikat dyrektora

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że przerwa świąteczna trwa od 14 do 19 kwietnia 2022 roku.

Dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach (14-15 kwietnia i 19 kwietnia 2022r.) szkoła zapewni opiekę świetlicową.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadu.
W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko…………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach:

14 kwietnia 2022 r.

15 kwietnia 2022 r.

19 kwietnia 2022 r.

w godzinach …………..

…………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)

Deklaracja do pobrania w formacie pdf