Komunikat Dyrektora

Szanowni Rodzice,

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeńtwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS, MZ i MEN. Z uwagi na powyższe, prosimy o wypełnienie niniejszego zgłoszenia o chęci skorzystania z opieki świetlicowej. Proszę mieć na uwadze, iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie jest ograniczona. W przypadku gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, będziemy zmuszeni podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy wytycznych GIS, MZ i MEN. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, oświaty, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Deklaracja-swietlicy-2020

Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.