„ZDROWIE NA TALERZU” AKCJA PROZDROWOTNA

W Gimnazjum Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim odbywają się akcje prozdrowotne organizowane z okazji Dni Zdrowia w Szkole.

Co roku organizowane są pod innym hasłem przewodnim. Jedną z tegorocznych imprez prozdrowotnych była przygotowana przeze mnie akcja o zdrowym żywieniu pod hasłem „Zdrowie na talerzu”. Akcję tę przygotowałam w ramach etapu okręgowego XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Tematyka akcji wpisuje się w aktualne potrzeby zmian nawyków żywieniowych dzieci, młodzieży i dorosłych, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i dietozależnych oraz zaleceń odnośnie żywienia dzieci w szkołach (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach), a także promocji zdrowia w działalności młodzieżowej PCK.

Przygotowaną akcję zaprezentowałam uczniom gimnazjum, klas IV – VI szkoły podstawowej i nauczycielom. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z gazetką, wystawką produktów i piramidy, wysłuchali mojego wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną.

Zadania, które zrealizowałam w czasie akcji prozdrowotnej „Zdrowie na talerzu”:

 • wykonałam wystawkę w formie „Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej”,

 • wykonałam wystawkę w formie gazetki „Dary natury”,

 • wykonałam gazetkę ph. „Plusy i minusy technik kulinarnych”,

 • przygotowałam prezentację multimedialną pt. „Być nastolatkiem i mądrze się odżywiać – czy to możliwe?,

 • przygotowałam quiz na podsumowanie pogadanki o zdrowym żywieniu,

 • przeprowadziłam ankietę żywieniową w trzech klasach gimnazjum
  i dokonałam jej analizy,

 • opracowałam diagram i test do analizy diety według nowej „Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej” pt. „Moja piramida zdrowego żywienia i aktywności ruchowej”.

 • opracowałam zadania na konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu,

 • przeprowadziłam konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu,

 • przeprowadziłam zajęcia praktyczne w klasie IVa ph. „II śniadanie – zapas energii w plecaku”,

 • wspólnie z szkolnym samorządem uczniowskim przygotowałam „Dzień sałatkowy”,

 • na akcję, rodzice mojej koleżanki, podarowali karton jabłek,

 • mój tato wykonał stelaż piramidy.

Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o zdrowym żywieniu „Zdrowie na talerzu”:

w kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Dominika Śledzik, II miejsce – Natalia Czopek, III miejsce – Karolina Gazda (uczennice klasy IIIa), natomiast w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce zajęła Katarzyna Bielecka (klasa 6a), II miejsce – Klaudia Czuryszkiewicz (klasa 5a), III miejsce – Zuzanna Bigos (klasa 5a).

Martyna Czyżowska klasa IIIa gimnazjum

ZDROWIE NA TALERZU