Poszukiwanie dalszej drogi kształcenia

Dnia 29 września 2015 roku odbyła się wycieczka do Lublina. W programie były zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie i panele tematyczne zorganizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu „PI:e – Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny – system zwiększający zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW (gospodarka oparta na wiedzy)”.

W wycieczce wzięły udział klasy: Ia, IIIa i 2 uczennice z klasy IIIb gimnazjum. Opiekunami wycieczki byli: pani Aurelia Kaczor i pan Tomasz Furdal.

Zajęcia w Ogrodzie Botanicznym odbyły się z przewodnikiem. Poznaliśmy historię Ogrodu Botanicznego w Lublinie oraz najstarszych ogrodów w Polsce i w Europie. Pan przewodnik bardzo interesująco opowiadał o kolekcji roślin chronionych, rzadkich i ciekawych. W czasie wędrówki opowiadał o starych przesądach i wierzeniach związanych z roślinami. Przewodnik zaprowadził nas również do szklarni, gdzie mogliśmy zobaczyć: bananowce, cytryny, mimozy, eukaliptusy, bambusy, kolekcję storczyków i roślin owadożernych oraz wiele gatunków kaktusów.

W czasie wycieczki po ogrodzie widzieliśmy gatunki roślin ozdobnych i uprawnych: kapustę, paprykę chili, pomidory oraz kiwi. Owocami niektórych roślin mogliśmy się poczęstować.

Pan przewodnik opowiedział nam także o zabytkowym Dworku Kościuszków i pewnej historii związanej z jego mieszkańcami.

Po zakończeniu zajęć w ogrodzie pojechaliśmy na Uniwersytet Przyrodniczy. Gdzie wzięliśmy udział w wykładach: „Wykorzystywanie energii słonecznej” prowadzonych przez pana dr. Sławomira Gułkowskiego z Politechniki Lubelskiej, „Bądź niezależny – technologie zastosowane w budynkach autonomicznych”, które prowadził pan mgr. inż. Dawid Kowalczyk – Inno-Broker z Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz „Co smakuje bakteriom metanowym” prowadzonych przez panią mgr. Justynę Lalak z Instytutu Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk.

W czasie przerw między wykładami mogliśmy zobaczyć ofertę studiów lubelskich uczelni na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Dodatkowo poznaliśmy również elementy pracy i badań Instytutu Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk.

Widzieliśmy fotobiorekator, czyli urządzenie do hodowli biomasy glonów, maszynę do chrupania – urządzenie opracowane w Instytucie Agrofizyki Państwowej Akademii Nauk, do oceny kruchości jabłek, Bioplamki – urządzenie również opracowane w Instytucie Agrofizyki, do oceny jakości owoców i warzyw oraz innych materiałów biologicznych.

Wzięliśmy także udział w pokazach: zasad działania drukarki i skanera 3D, geodezja dawniej i dziś, a także mogliśmy uczestniczyć w prezentacjach „Budownictwo energooszczędne” i łazika marsjańskiego „Orion”.

Wyjazd był ciekawy. Rozbudził nasze zainteresowania przedmiotami ścisłymi, co w przyszłości może umożliwić nam podjęcie studiów na kierunkach ważnych dla gospodarki opartej na wiedzy.

Natalia Czopek kl. IIIa