Pokazy fizyczne i chemiczne na UMCS w Lublinie

26 września 2016r. Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Opolu Lubelskim brali udział w pokazach chemicznych i fizycznych w Lublinie. Wyjazd ten organizowali nauczyciele z naszej szkoły. Pani Halina Kocoń i Pan Mirosław Wojdyło. Chcieli pokazać uczniom różne doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz zachęcić ich do dalszej nauki.

Zorganizowana grupa dojechała do Lublina autobusem. Pokazy odbywały się na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej na wydziale fizyki, matematyki i informatyki, a później na wydziale chemii. Pokaz to prezentacja pewnego zagadnienia lub wybranej dziedziny.

Tematem pokazów fizycznych były elektromagnetyzmy, rezonanse i ciecze, a na pokazach chemicznych były doświadczenia z udziałem uczniów. Pokazy prowadzili wykładowcy i profesorowie z Uniwersytetu. Doświadczenia chemiczne polegały na mieszaniu ze sobą różnych substancji oraz przeprowadzaniu skomplikowanych reakcji chemicznych z udziałem widowni. Natomiast pokazy fizyczne polegały m. in. na wydobywaniu dźwięków przy udziale różnych przedmiotów. W pokazach uczestniczyła młodzież z gimnazjów z Lublina i Opola Lubelskiego.

Pokazy te zachęciły uczniów do dalszej nauki i otworzyły w ich umysłach nową przestrzeń spragnionej nauki. Wszyscy ten czas spędzili w miłej atmosferze. Młodzież uczestnicząca w tym wyjeździe udowodniła, że potrafi być ambitna oraz ma cele, które chce osiągnąć.

Autor: Anna Wrona